Logopedie Praktijk Winterswijk

Banner Logopedie Praktijk Winterswijk
Al 25 jaar logopedie op maat

Al 25 jaar logopedie op maat

Dyslexie

Behandeling van dyslexie

Logopediepraktijk Winterswijk is partner van Berkel-B
Logopediepraktijk Winterswijk is partner van Berkel-B inzake de vergoede zorg bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Al onze medewerkers van de logopediepraktijk zijn geschoolde medebehandelaars dyslexie en staan geregistreerd in het register van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Met de transitie is de dyslexiezorg overgeheveld naar de gemeentes. Berkel-B heeft ook contracten afgesloten met de Gemeente Winterswijk. Onderzoek en diagnose vindt plaats in Lochem. Berkel-B heeft gecertificeerde GZ-psychologen in dienst. De behandeling vindt plaats bij ons op de praktijk of op de basisschool van uw kind. Onze logopedisten bieden maatwerk en doen altijd eerst handelingsgericht onderzoek. Nauwe samenwerking met ouders als co-therapeut is onze prioriteit!

Voor meer informatie over aanmelding, onderzoek en behandeling kunt u bij onze praktijk of Berkel-B terecht.

www.berkel-b.nl

Ook de IB’er op de school van uw kind is goed op de hoogte.

Berkel-B of toch logopedie?

Berkel-B of toch logopedie?

Wanneer er in groep 3 veel problemen zijn in het aanvankelijk lezen en/of spellen en uw kind nog niet in aanmerking komt voor de vergoede zorg, bieden wij kortdurende logopedische interventie die er op gericht is frustratie weg te nemen en begrip en inzicht te vergroten, zodanig dat ouders en kind op een plezierige, succesvolle manier samen verder kunnen met oefenen.

Particuliere hulp

Soms blijven er in de hogere groepen (vanaf groep 5) hardnekkige problemen bestaan op het gebied van lezen en spellen, maar niet zodanig dat het kind in aanmerking komt voor de vergoede zorg bij EED. Gevorderd lezen en spellen hoort helaas niet meer thuis in de logopedie. U kunt dan overwegen particuliere hulp voor uw kind in te schakelen. Vraag gerust naar de voorwaarden.