Logopedie Praktijk Winterswijk

Banner Logopedie Praktijk Winterswijk
Al 25 jaar logopedie op maat

Al 25 jaar logopedie op maat

Kinderen

Wij hebben allemaal leren spreken. Toch is dat niet altijd zo vanzelfsprekend als het lijkt. Wanneer er problemen ontstaan in de spraaktaalontwikkeling van het jonge kind, kan dit grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Het is dus van belang om niet te lang af te wachten. Ook, omdat juist het jonge kind nog in de taalgevoelige periode zit en zich makkelijk nieuwe vaardigheden eigen maakt.

Logopedie praktijk Winterswijk voor Kinderen

Taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

Taalproblemen zijn zeer divers en verschillen van kind tot kind. Er kan sprake zijn van een Taalontwikkelingsstoornis wanneer het kind opvallend achter blijft bij leeftijdsgenootjes. Het kind spreekt niet, of erg weinig. Zijn zinnetjes zijn te kort of bevatten veel fouten. Hij kent weinig woorden of begrijpt nog heel weinig taal. De logopedist doet goed onderzoek naar de woordenschat, de zinsbouw, het taalbegrip en het taalgebruik om te kijken waar het kind de meeste problemen mee heeft.

Spraakproblemen

Er zijn veel verschillende spraakproblemen. Bijvoorbeeld “technische” articulatieproblemen zoals slissen (interdentaliteit), een klank niet kunnen maken of nasaliteit. Kinderen mogen best nog kleine foutjes maken tot vijf jaar, maar vanaf drie jaar moeten zij verstaanbaar zijn voor derden. Er zijn ook kinderen die wel alle klanken kunnen maken, maar moeite hebben met het plaatsen van de klanken in woorden. (de fonologie) Woorden worden onvolledig uitgesproken of verhaspeld. De logopedist gaat op de eerste plaats goed kijken naar de oorzaak van de articulatieproblemen en past de behandeling aan het kind aan.

Stotteren

Bij jonge kinderen is de taalontwikkeling nog niet voltooid. Toch hebben ze al heel veel te vertellen. Dit kan gepaard gaan met een periode van onvloeiendheid. Vaak gaat dit vanzelf weer over. Toch is het goed om advies in te winnen bij een logopedist. Ook wanneer u zich zorgen maakt (bijvoorbeeld omdat stotteren in de familie voorkomt) of het stotteren lijkt te verergeren, kunnen logopedisten advies geven en begeleiden.

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben vaak moeite met waarnemen van klanken in woorden (fonologie). Het automatiseren van willekeurige reeksen (kleuren, dagen van de week) kan ook problemen opleveren. Dyslexie is erfelijk bepaald. Het kan zich uiten in traag en/of met veel fouten lezen. In sommige gevallen gaat het lezen redelijk goed maar zijn er spellingsproblemen. In groep 3 kan duidelijk worden dat een kind dyslexie heeft. Toch kunnen er al eerder (in groep 1, 2) signalen zijn die wijzen op latere leesproblemen. Omdat problemen met de auditieve waarneming en met automatiseren vaak ook met spraak/taalproblemen samenhangen, werken wij als logopedisten ook met deze kinderen.

Meertaligheid

Kinderen die twee talen moeten leren hebben meer tijd nodig voor hun taalontwikkeling. Dat is dus normaal. Ook kinderen die nog maar net in Nederland zijn hebben tijd nodig om de Nederlandse taal machtig te worden. Ook dat is een normale ontwikkeling. Maar wanneer de het kind dermate moeite heeft met de Nederlandse taal dat het niet kan profiteren van het onderwijs waardoor zijn ontwikkeling dus stagneert, kan logopedie samen met ouders en school een effectieve vorm van hulp zijn.

Heesheid

Stemklachten of heesheid wordt vaak veroorzaakt door een onjuist gebruik of overbelasting van de stem. Bijvoorbeeld door erg veel schreeuwen of vaak rare stemmetjes nadoen. Soms wordt de stem steeds slechter, bijvoorbeeld na de avondvierdaagse of na een partijtje. Samen met de logopedist leren kinderen hoe je goed voor je stem moet zorgen. Soms gaat dit in overleg met de K.N.O.-arts.

Gehoor en auditieve vaardigheden

Onder gehoor vallen ook zwakke auditieve vaardigheden. Kinderen horen wel goed, maar hebben moeite met de auditieve waarneming. Rijmen, de eerste letter van een woord herkennen, of hakken en plakken vinden ze erg moeilijk. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor het leren lezen in groep 3. Vaak in samenwerking met school gaan wij deze vaardigheden trainen.

Afwijkend Mondgedrag - OMFT

Afwijkend mondgedrag (verkeerd slikken, duimzuigen, open mondgedrag, kwijlen) heeft niet alleen invloed op de spraak, maar ook op je uiterlijk, je gebit en op je gezondheid. Daarom werken wij samen met de ouders aan lipsluiting, verbeteren van de mondmotoriek en aan het afleren van duim/vingerzuigen. Wij zijn gespecialiseerd in OMFT, oro myofunctionele therapie en werken samen met tandartsen en orthodontisten.