Logopedie Praktijk Winterswijk

Banner Logopedie Praktijk Winterswijk
Al 25 jaar logopedie op maat

Al 25 jaar logopedie op maat

Volwassenen

Communiceren doen wij altijd en overal. Wanneer wij hierin belemmerd worden heeft dat grote gevolgen voor ons dagelijks leven. De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van de communicatie.

Adem en Stem

Volwassenen kunnen terecht bij Logopedie Praktijk Winterswijk

Een stem kan hees of schor klinken. Ook kan spreken vermoeiend of zelfs pijnlijk zijn. Langdurig de stem verkeerd gebruiken of overbelasten kan leiden tot stembandknobbeltjes of poliepen. Met de logopedist wordt er gewerkt aan een juiste houding, een goede spreekademhaling en een ontspannen stemgebruik. Tevens kijken we naar de dagelijkse situatie om overbelasting te vermijden. Ademproblemen staan soms op zichzelf, zoals bij hyperventilatie of COPD. Vaak gaat de behandeling van adem en stem in samenspraak met de K.N.O.arts.

Dementie

Uit onderzoek blijkt dat 41% van de mantelzorgers aangeeft dat het contact met familie verslechterd is, sinds hun naaste dementie heeft. Het aantal contactmomenten met familie en vrienden is bij 47% van de mantelzorgers minder geworden. Familie weet vaak niet hoe om te gaan met de naaste met dementie en laat het daarom afweten. Degene die dementie heeft ervaart evenals de partner naast gevoelens van onzekerheid, schaamte en verdriet juiste een behoefte aan steun van hun naasten. De logopedist biedt een kortdurend interventieprogramma aan mensen met beginnende dementie om de communicatie te optimaliseren tussen de patiënt en zijn mantelzorger in een fase van het ziekteproces wanneer het er nog zo toe doet.

Stotteren

Tijdens het spreken gebruiken mensen meer dan honderd spieren. Deze spieren moeten allen op het juiste moment met de juiste hoeveelheid kracht in de juiste richting aangestuurd worden. Hier is timing voor nodig. Bij mensen die stotteren is deze timing zwakker. Vaak is er hierbij sprake van een erfelijk component. Stotteren is een complex probleem, want naast een zwakke timing spelen snelheid, spanning, schaamte en spreekangst een belangrijke rol. Een doeltreffende therapie moet elk aspect van het stotterprobleem aanpakken en is dus nooit alleen gericht op vloeiendheid.

Dysartrie

Volwassenen kunnen terecht bij Logopedie Praktijk Winterswijk

Dysartrie is een ernstige spraakstoornis die wordt veroorzaakt door beschadiging van het zenuwstelsel. Spieren die nodig zijn voor het ademen, de stem en de uitspraak werken onvoldoende. Een onduidelijke uitspraak, een te zachte/hese stem, eentonig of nasaal spreken of een combinatie hiervan zorgt ervoor dat mensen met dysartrie moeilijk te verstaan zijn. Naast spraakstoornissen kunnen zich ook eet- en drinkproblemen voordoen. Dysartrie komt vaak voor in combinatie met Parkinson. Met de logopedist wordt er geoefend met lang-zaam en dui-de-lijk spreken.

Afasie

Afasie is een taalstoornis veroorzaakt door hersenletsel in de linkerhersenhelft. Er kunnen problemen ontstaan met spreken, lezen, schrijven en het begrijpen van de taal. Afasie verschilt in aard en in ernst van persoon tot persoon. Mogelijke oorzaken van afasie zijn een beroerte, hersentumor of een andere aandoening in de hersenen. Logopedisten werken aan het verbeteren van de communicatiemogelijkheden. Dat kan ook betekenen dat er moet worden gezocht naar alternatieve communicatiemiddelen.

Eet- en drinkproblemen

Slikstoornissen kunnen ontstaan na hersenletsel, een aandoening in het zenuwstelsel of na een operatie in het hoofd/halsgebied. Zo’n stoornis kan ernstige medisch gevolgen hebben, zoals een longontsteking, De logopedist kan adviezen geven en begeleiden.